Wine 6.9 jest najnowszym dwutygodniowym wydaniem deweloperskim tego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym do uruchamiania aplikacji i gier Windows w systemie Linux i innych platformach typu Unix.