„Ustawa w obronie praw palestyńskich dzieci i rodzin żyjących pod izraelską okupacją wojskową” zakazuje użycia pieniędzy podatników USA do przetrzymywania i maltretowania dzieci w izraelskich aresztach wojskowych, przejmowania/wyburzania palestyńskich domów oraz dalszych aneksji ziem palestyńskich.