„Nie odnotowaliśmy związku pomiędzy noszeniem maseczki a ryzykiem zakażenia”. Badanie przeprowadzone w Hiszpanii.