Spółka Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego jest w stanie likwidacji już prawie 30 lat. Miała oddać 400 mln zł, ale dług rozrósł się już do 2 mld zł. Do tej pory spłaciła ponad 1 mld zł, a więc likwidatorzy mają jeszcze co robić, zwłaszcza że wiele osób na tym zarabia.