Sly Stallone mówi jak mądrze używać przemijającego czasu. Angielski wymagany