2 lutego 1965 roku sędzia Roman Kryże, na polecenie W. Gomułki, skazał na śmierć S. Wawrzeckiego w związku z „aferą mięsną”. Ten sam sędzia skazał wcześniej rotmistrza Pileckiego. Jego syn, Andrzej, skazywał opozycjonistów, a w latach 2005-2007 był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie pis.