Zachowanie Żydów na lotnisku i reakcja polskich służb