Prof. Marcin Matczak, polski radca prawny, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, udziela komentarza w związku z naciskami na prezesa NIK – Mariana Banasia.