„Edukacja i nauka polem ideologicznej bitwy”. Prof. Tadeusz Gadacz, który od dawna twierdzi, że w Polsce nie dopełniło się zachodnie Oświecenie, analizuje postać ministra Czarnka i jego działań w optyce próby zatrzymania modernizacji Polski, żeby obywatele nie byli krytyczni wobec władzy.