Proboszcz jednej z parafii zażądał 1500 zł za pogrzeb niepełnosprawnego bezdomnego. Aby pochówek mógł się odbyć, pieniądze były zbierane wśród pracowników DPS. „Pazerność i znieczulica” – skomentował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.