„Anulowanie długu covidowego jest nie do pomyślenia” – oceniła w niedzielę prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde w wywiadzie dla francuskiego tygodnika, odpowiadając na apel 150 ekonomistów postulujących anulowanie zadłużenia państw strefy euro w EBC.