Status stolika: wywrócony 4.0 – Ustawa o lasach to kampania ziobrystów z Suwerennej Polski.