Poziom polskiego nauczania wyższego na który wpływają trendy feminizacji uczelni technicznych to jest porażka. Za ten projekt owe niewiasty otrzymały 5000zł oraz indeks na Politechnice Białostockiej…