Francuzi tracą wiarę, że politycy sami staną na wysokości zadania.