„Żądam wyłączenia z głosowania poseł Emilewicz – mąż w Orlenie; posła Cymańskiego – córka w Enerdze; posła Smolińskiego – syn w Enerdze; poseł Golińska – brat prezesem zarządu Energa S. A., poseł Krasulski – córka w Energa S.A. To korupcja polityczna!”