Osadnicy na palestyńskich terytoriach okupowanych prowadzący działania przestępcze/terrorystyczne w celu przejmowania ziem oraz
zastraszania i terroryzowania ludności, działają w atmosferze prawie totalnej bezkarności. Osadnicy stosują przemoc nawet wobec dzieci, starców i kobiet w ciąży.