Od 15 lat corocznie liczba krajów, w których się poprawia, jest mniejsza niż tych, gdzie się pogarsza. W 2020 różnica na niekorzyść to rekordowe 45 (73:28 w monitorowanych krajach). Polska, a szczególnie Węgry i Serbia znajdują się w czołówce miejsc, które najbardziej spadły w minionej dekadzie.