W chwili obecnej jak wynika na podstawie dogłębnej analizy prawnej ustawy i rozporządzenia nie, jest doprecyzowane, kto jest adresatem tego rozwiązania, a zatem powszechny obowiązek zasłaniania ust i nosa naszym zdaniem nie istnieje.