Każda regionalna dyrekcja Lasów Państwowych i każde nadleśnictwo, a także zakłady LP mogą kupić po pięć kompletów w promocyjnej cenie. „Potrzebne jak umarłemu kadzidło” – komentuje leśnik z długoletnim stażem.