Fragment statutu KUL:

§5 p.2: W badaniach naukowych i kształceniu Uniwersytet kieruje się zasadą wolności nauki, która służy poznawaniu prawdy i rozwojowi dyscyplin naukowych.

§5 p.3: Realizacja zasady wolności nauki powinna pozostawać w zgodzie z Objawieniem i nauczaniem Kościoła.