Mógł się uratować, ale nie wsiadł do szalupy i oddał miejsce innej osobie. Do końca wraz pasażerami odmawiał różaniec i udzielał absolucji. Ks. Józef Montwiłł.