„Pani Szydło reprezentuje interesy partii, która uprawia wokół Zagłady swoją politykę historyczną. To grozi upolitycznieniem muzeum.”