W lutym nastąpił znaczący postęp w pracach nad Kosmicznym Teleskopem Jamesa Webba NASA, który zakończył swoje ostatnie testy funkcjonalności. Zespoły testujące pomyślnie zakończyły dwa ważne etapy, które potwierdziły, że wewnętrzna elektronika teleskopu działa zgodnie z przeznaczeniem.