Nękanie pozwami, wykupowanie mediów rękami podległych rządowi spółek skarbu państwa, utrudnianie dostępu do informacji publicznej – to tylko niektóre z narzędzi opisywanych przez raport „Democracy Declining: Erosion of Media Freedom in Poland”