Istnieje związek między zdolnościami poznawczymi a akceptacją kontrowersyjnych tematów czy niepoprawnych politycznie określeń.Inaczej mówiąc jak podaje badanie,ludzie o poglądach konserwatywnych mają nieznacznie lecz znacząco większe zdolności poznawcze i są bardziej skłonni tolerować poglądy innych