Jego meczet właśnie dostał od miasta ponad 10 milionów złotych dotacji.