Hipergamia kobiet to cecha ich instynktu, która nakazuje im szukać partnerów zapewniających najwięcej korzyści – genów i zasobów. Oznacza m.in to, że kobiety nie będą chciały wiązać się z mężczyznami od których czują się lepsze…