Greg Abbott zabrania samorządom lokalnym i publicznym okręgom szkolnym ustanawiania własnych mandatów masek. Wydał we wtorek rozporządzenie wykonawcze zabraniające hrabstwom, miastom, okręgom szkolnym, urzędom zdrowia publicznego i innym urzędnikom państwowym wymagania od Teksańczyków noszenia masek