Jak sam prof. Grabowski przyznaje: „pomagaliśmy Niemcom mordować Żydów”. Można więc chyba przyjąć, że ma na myśli siebie i swoją rodzinę?