Ewa Siedlecka złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w której zarzuciła funkcjonariuszom policji, że doszło do naruszenia wolności osobistej, wolności słowa, wolności zgromadzeń. ETPC oceni działania policji i prawne ograniczenia dotyczące protestów w Polsce.