Oglądać od 2:10.
Słychać nagranie wenusjańskiego wiatru oraz dźwięk wiercenia sondy w gruncie planety.