O. Adam Szustak w swoim filmie na kanale @Langusta na palmie odpowiada na pytanie o możliwość zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu. Pokazuję w jaki sposób tak odpowiedź o. Adama zawiera szereg nieprawdziwych i nieuprawnionych twierdzeń i w rezultacie wprowadza w błąd co do…