Tandlerowie pobierali prowizję od 5 do 7,5 proc. za sprzedaż masek. Szacuje się, że na samych transakcjach zawartych z federalnym ministrem zdrowia Jensem Spahnem wiosną ubiegłego roku mogli zarobić między 30 a 50 mln euro. Ze Spahnem zostali skontaktowani przez europosłankę CSU Monikę Hohlmeier

Tandlerowie pobierali prowizję od 5 do 7,5 proc. za sprzedaż masek. Szacuje się, że na samych transakcjach zawartych z federalnym ministrem zdrowia Jensem Spahnem wiosną ubiegłego roku mogli zarobić między 30 a 50 mln euro. Ze Spahnem zostali skontaktowani przez europosłankę CSU Monikę Hohlmeier