Udział ludności w poszczególnych grupach: przedprodukcyjny 18,4%, produkcyjny 59,3%, poprodukcyjny 22,3%. Trzy gminy z najwyższym udziałem emerytów znajdują się blisko granicy PL-BY. Ponadprzeciętny udział dzieci i młodzieży występuje na Mazowszu, Pomorzu Gdańskim i w Wielkopolsce