Dokument przewiduje m.in. zwiększenie odporności systemu opieki zdrowotnej na sytuacje kryzysowe, przejście na czystsze źródła energii, walkę z suszą, rozwój kultury czy innowacje w edukacji.