Taktyka zatruwania danych oznacza przekazywanie zarządcom witryn lub platform społecznościowych bezsensownych danych lub takich informacji, które wprowadzają algorytmy w błąd. Stosujecie taką taktykę?