Google nie udało się doprowadzić do oddalenia pozwu w sprawie śledzenia użytkowników w trybie incognito. Sędzia po zapoznaniu się z dowodami dopuścił do procesu i gigant musi się stawić w sądzie, z wyjaśnieniami, czemu śledzi użytkowników w trybie prywatności. Stawką jest 5 mld USD.