Litwa na przejściach granicznych z Białorusią zainstalowała czerwone tablice informacyjne z napisem w językach litewskim i angielskim: „Nie narażaj swojego bezpieczeństwa, nie jedź na Białoruś, bo możesz nigdy nie wrócić”.