Białorusini walczący w barwach Ukrainy. Mobilna grupa pułku imienia Kalinowskiego strzela z granatników na pozycje rosyjskiej armii w rejonie Bachmutu Szkło pancerne HMMWV wytrzymało kulę 7,62