Okazuje się, że atrakcyjność fizyczna wpływa na efektywność przekazywania wiedzy przez wykładowców, że „ładniejsi” pracownicy akademiccy są częściej zapraszani na konferencje naukowe, a ich prace odznaczają się wyższym wynikiem cytowań niż innych naukowców.Czyli jak zwykle okładka się liczy.